Economic substance: Przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym

Economic substance to amerykańska doktryna prawa podatkowego, stanowiąca główne narzędzie organów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Jej istota wyraża się w pozbawieniu skutków podatkowych transakcji nieposiadających treści ekonomicznej (której jedynym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego) czyli obniżenia zobowiązania podatkowego.