Przemysł siłą napędową gospodarki także w drugiej połowie roku.

Przemysł będzie napędzać polską gospodarkę także w drugiej połowie roku – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, odnosząc się do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekspertów ożywienie wciąż nie dociera do branż związanych z mobilnością m.in. producentów sprzętu transportowego czy rafinerii.