Spore przetasowanie w sektorze projektowania

W wyniku zawartej w pierwszym kwartale 2021 r. umowy, krakowska pracownia architektoniczna Iliard weszła do grupy kapitałowaej Reesco. Tym samym powstała grupa projektowo-wykonawcza (design & build), oferująca usługi w wybranych sektorach nieruchomości komercyjnych.