Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Peako odszedł ze stanowiska

Marcin Eckert 7 czerwca 2021 złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej banku i z członkostwa w radzie nadzorczej banku. Rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach i ma skutek natychmiastowy.