Wzrost inflacji nie osłabi gospodarki strefy euro

Wzrost inflacji nie osłabi gospodarki strefy euro, czy też zagrozi wzrostowi rynku akcji – napisano w piątkowej informacji prasowej UBS.