Dla polskich banków są rzeczy groźniejsze, niż pandemia

Skutki pandemii nie zagrażają stabilności krajowego sektora bankowego. Głównym zagrożeniem obecnie jest ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych – wynika z opublikowanego w środę przez NBP „Raportu o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2021”.