Działacze LKS Brzezie do radnych: na 100-lecie zaprosimy was do naszej ruiny. Kiedy powstaną nowe szatnie?

Zdaniem mieszkańców Brzezia, władze w Raciborzu powinny się wstydzić wobec niewielkich Raszczyc (gmina Lyski), gdzie zbudowano szatnie za 1,5 mln zł. Dużo większy samorząd tylko odkłada realizację inwestycji przy boisku w dzielnicy.