Fiskus przyjrzy się kosztom pracy z domu

Resort rozwoju nie określił limitu dla ekwiwalentu bądź ryczałtu, który firmy wypłacą pracującym zdalnie. Zdaniem ekspertów obie strony mogą przez to napotkać podatkowe kłopoty