PGE poprawia wyniki operacyjne

Grupa Kapitałowa PGE po raz pierwszy od wielu miesięcy zanotowała istotną poprawę wyników operacyjnych. W pierwszym kwartale 2021 roku wyniki segmentów Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Dystrybucji i Obrotu były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. Segment Energetyki Odnawialnej zanotował porównywalne wyniki, mimo znacznie gorszych warunków wietrznych.