Umowa spółki zależnej Erbudu na budowę farmy wiatrowej

Spółka Onde podmiot zależny Erbudu podpisała umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Warta.