Wikana ze skokowym wzrostem zysków. Najlepsze wyniki dewelopera od dekady

Grupa Wikana rozpoczęła 2021 rok z rekordowymi wynikami finansowymi. Notowany na GPW deweloper uzyskał w I kw. 2021 roku 64 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 29,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł rdr. o ponad 190 proc., do 20,8 mln zł. Wynik netto zwiększył się z 5,5 mln zł w I kw. 2020 roku, do 15,2 mln zł w minionym kwartale.